Skorzystaj z naszego oprogramowania i przenieś swój biznes na wyższy poziom

Opis rozwiązań w Symfonia Handel

Pakiet Ekonomiczny
Pakiet Uniwersalny
Pakiet Profesjonalny
Prowadzenie sprzedaży usług, towarów, kompletów oraz zestawów (zbudowanych z towarów) w złotówkach i walucie. Szybkie wystawianie dokumentów bez konieczności otwierania dodatkowych okien np. przy wyborze towaru, łatwe wyszukanie towaru po nazwie/kodzie/EAN, również praca bez użycia myszki. Elastyczne mechanizmy cennikowe uwzględniające rabaty stałe, ilościowe czy cenniki indywidualne. Rejestracja zamówień od klientów w systemie oraz automatyczne wystawianie dokumentów powiązanych z zamówieniami (dokumenty wydań/przyjęć, faktury). Elastyczna realizacja sprzedaży (np. kilka WZ do faktury, połączenie kilku WZ jedną fakturą, realizacja zamówienia kilkoma dokumentami sprzedaży). Raportowanie sprzedaży w podziale na towary, klientów i ich grupy z eksportem do Excela. Możliwość oznakowania własnym logo faktur sprzedaży. Tworzenie deklaracji Intrastat

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Wystawianie różnorodnych dokumentów magazynowych zewnętrznych (PZ, WZ) i wewnętrznych (PW, RW).
Precyzyjne zarządzanie stanem magazynowym, dzięki identyfikacji dostaw/partii towarowych, rozliczenie FIFO, LIFO lub wskazanie ręczne partii.
Raportowanie stanów magazynowych w podziale na towary i ich grupy, rotacja towarów, śledzenie towarów zalegających, możliwość eksportu danych do Excella

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Elastyczne formy płatności. Przyjmowanie płatności z uwzględnieniem korekt i kompensat, w tym rozliczenia częściowe. Obsługa mechanizmu podzielonej płatności. Możliwość ustalenia salda rozliczeń (w terminie, przeterminowane, niedopłata, nadpłata). Automatyczne generowanie poleceń przelewu w formie elektronicznej oraz wczytywanie elektronicznych wyciągów bankowych.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Automatyczna kontrola ilościowo-wartościowa powiązań wystawionych dokumentów – śledzenie poprawności od zamówienia poprzez realizację sprzedaży do jej rozliczenia.
Możliwość zapisania dokumentów buforze możliwością edycji dokumentów przed ich ostatecznym zaksięgowaniem.
Sprawdzanie kontrahentów w wykazie białej listy podatników bez limitów z rejestracją czynności sprawdzenia.
Obsługa oznaczeń pod deklarację JPK_V7 (grupy towarowe, atrybuty transakcji) z wsparciem automatyzacji tego procesu.
Generowanie plików JPK_FA i wysyłanie ich na bramkę Ministerstwa Finansów.
Wystawianie i wysyłanie elektronicznych faktur do klientów mailem lub za pośrednictwem platformy wymiany dokumentów Serwis Między Firmami https://www.miedzyfirmami.pl/ z opcją śledzenia statusu dokumentu.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Współpraca z większością drukarek i kas fiskalnych, czytnikami kodów kreskowych, możliwość dodatkowego połączenia z terminalami płatniczymi, kolektorami danych oraz drukarkami etykiet.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Możliwość zdefiniowania własnych pól różnego typu dla kartoteki towarów (np. dodatkowe dane logistyczne, ilości w opakowaniach zbiorczych, nazwa w językach obcych) oraz kontrahentów (np. typ kontrahenta, obsługujący przedstawiciel, branża, rejon) dających możliwość nadania dodatkowych cech, wykorzystania ich na wydrukach faktur czy tworzeniem zestawień i raportów z ich wykorzystaniem. Możliwość zdefiniowania dodatkowych pól różnego typu w formularzach dokumentów (np. data potwierdzenia, termin dostawy, dane logistyczne, nazwa projektu, obsługujący transakcję) pozwalające na łatwe wyszukanie dokumentów, pogrupowanie ich, czy wykorzystanie tych danych na wydrukach oraz utworzenie raportu z tych danych (np. zamówienia do realizacji w bieżącym okresie, obsługiwane przez wybranego handlowca).

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Zaawansowane możliwości ustalania cen – cenniki okresowe dla towarów/grup towarów, kontrahentów/grup kontrahentów, obsługa upustów wstecznych (korekta zbiorcza z rabatem za wybrany okres). Zarządzanie ofertami – przygotowanie, akceptacja, proces negocjacji, wysyłanie – etapowanie ofert. Kalendarz i planner zadań w obsłudze klientów, dodatkowe dane kontrahentów (kontakty po stronie klienta, osoby odpowiedzialne) Rejestracja definiowanych przez użytkownika zdarzeń związanych z ofertą (spotkanie, telefon, wysłanie oferty itp.) Analiza statusów ofert oraz możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych szablonów ofert z wykorzystaniem grafik firmowych oraz danych towarów/kontrahentów, w tym dodatkowych zdefiniowanych przez użytkownika, możliwość wprowadzenia do oferty np. stałych warunków współpracy czy realizacji zamówienia

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Możliwość kastomizacji i modyfikacji programu poprzez programowanie własnych rozwiązań bazujących na logice biznesowej modułu Handel np. Dodatkowe procedury sprzedażowe (informacja o przekroczeniu limitu kontrahenta przed zatwierdzeniem faktury), import dokumentów z zewnętrznego Systemu zamówieniowego, dodatkowe informacje na fakturze (np. lista nierozliczonych dokumentów)
Możliwość definiowania własnych zestawień i raportów z graficzną wizualizacją

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Możliwość definiowania i przypisywania wymiarów analitycznych (dodatkowych cech, informacji) do towarów, kontrahentów, pracowników, dokumentów handlowych, słowników Miejsc Powstawania Kosztów i ich raportowanie w module Business Intelligence Przenoszenie wartości wymiarowania dokumentów między modułami systemu Symfonia ERP – np. oznaczenie projektem rozchodu wewnętrznego, oznaczenie zamówienia handlowcem, co przełoży się na wystawioną fakturę i finalnie moduł księgowy. * wymaga zakupu funkcjonalności Business Intelligence

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Możliwość utworzenia własnej integracji i komunikacji z dowolnymi aplikacjami biznesowymi z wykorzystaniem interfejsu WebAPI np. z platformą B2B, systemami zamówieniowymi, systemem klienta, systemem producenta innym systemem handlowym dedykowanym dla branży, WMS innego producenta. Możliwość pobierania danych z Systemu Symfonia ERP i wykorzystania ich w zewnętrznych narzędziach. * wymaga zakupu funkcjonalności WebAPI

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Możliwość definiowania dowolnych własnych pól do formularzy dokumentów, do pozycji dokumentów, definiowane własnych widoków dla dokumentu Możliwość definiowania konfiguracji własnych układów kartotek, zapisywanie ich dla określonych ról w firmie Możliwość definiowania dowolnych własnych pól własnych dla partii/dostaw (np. parametry fizyczne, jakościowe, data ważności) Możliwość tworzenia własnych modułów PRISM, rozszerzania funkcjonalnego aplikacji, dopisywania własnych okien czy rozwiązań indywidualnych (np. osobne okno z dedykowanym dla branży procesem) PluginSQL – możliwość wdrożenia własnej logiki biznesowej w dokumentach w postaci procedur bazodanowych przy zapisywaniu dokumentów / lub wywołanych na żądanie użytkownika (np. przeliczanie rabatu, wyliczanie daty realizacji, metody pakowania czy podsumowanie wagi, wyliczanie średniej wartości zamówienia, ostatniej ceny sprzedaży itp.) Możliwość wykorzystania skryptów C# do realizacji własnej logiki aplikacyjnej, dopisywanie własnych funkcjonalności, nowych okien prezentujących dane z Systemu lub innych źródeł, obsługa dedykowanych dla branży procesów biznesowych * realizacja dodatkowych funkcji oraz nowych okien odbywa się po Analizie Przedwdrożeniowej przez programistów Sage lub partnerów biznesowych Sage

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Roczny dostęp do platformy wiedzy z zakresu Handlu on-line dla 1 użytkownika, 24h/7 dni w tygodniu.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Zapewnia dostęp do bazy wiedzy Działu Wsparcia Technicznego Produktu Sage (Centrum Wiedzy), instrukcji do produktów Sage zgromadzonych z Pomocy Online oraz aktualizacji produktu. Pełen opis gwarancji

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Możliwość rozszerzenia pakietu o:

Pakiet Ekonomiczny
Pakiet Uniwersalny
Pakiet Profesjonalny
Możliwość prowadzenia dowolnej ilości firm na jednej licencji programu.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Narzędzie wspierające pracę wielofirmową, w szczególności w przypadku pracy z wieloma aplikacjami Sage równocześnie. Wspiera operacje zbiorcze – prostsze zarządzanie uprawnieniami użytkowników, przełączanie się między firmami, aktualizowanie do nowszych wersji czy wykonywanie kopii bezpieczeństwa. Dla niektórych aplikacji daje także możliwość wykonania pewnych operacji bez potrzeby logowania się do programu.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Zautomatyzowana Integracja i komunikacja z większością popularnych platform biznesowych, sklepów internetowych, managerów zamówień internetowych z wykorzystaniem internetowego interfejsu WebAPI. Integracja m.in. w zakresie kontrahentów, towarów, cenników, przesyłanie zamówień wraz ze śledzeniem ich stanu realizacji, obsługa kurierów.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Narzędzie dla pracowników sprzedaży pracujących w terenie wykorzystujących urządzenia mobilne. Aplikacja pozwala na synchronizację kartotek towarowych, kontrahentów, rozrachunków, wystawianie zamówień i przesłanie ich do centrali, przeglądanie nierozliczonych faktur, przyjmowanie płatności, drukowanie faktur oraz dokumentów KP. Podejmowanie różnego rodzaju akcji marketingowych (różne rodzaje wizyt), planowanie tras z ich akceptacją przez przełożonego, śledzenie kilometrówki.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Aplikacja na urządzenia mobilne. Pozwala na wykonywanie operacji magazynowych – wydanie, przyjęcie, realizacja zamówienia, przesunięcie MM, inwentaryzacja, lokacja towaru w magazynach, relokacja towaru w magazynach. Obsługa kodów QR, drukowanie etykiet, znakowanie miejsc paletowych. Delegacja zadań dla pracowników magazynowych. Obsługuje wiele magazynów, wiele lokacji towarów w magazynach.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Narzędzie analityczne wykorzystujące technologię OLAP do tworzenia raportów i analiz z możliwością dostępu z poziomu aplikacji Symfonia ERP, przeglądarki WWW, MS Excel, oraz narzędzi zewnętrznych (np. Microsoft Power BI). Dowolne układy raportów, zakres dat, drążenie danych, sortowanie, filtrowanie, wydzielanie wybranego zakresu danych. Wykorzystanie danych handlowych, magazynowych, zamówień, planów sprzedaży, dodatkowych wymiarów dokumentów/towarów/kontrahentów. Licencja dla nielimitowanej ilości użytkowników wraz z przydzieleniem uprawnień do raportów.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Narzędzie analityczne wykorzystujące technologię OLAP do tworzenia raportów i analiz z możliwością dostępu z poziomu aplikacji Symfonia ERP, przeglądarki WWW, MS Excel, oraz narzędzi zewnętrznych (np. Microsoft Power BI). Dowolne układy raportów, zakres dat, drążenie danych, sortowanie, filtrowanie, wydzielanie wybranego zakresu danych. Wykorzystanie danych handlowych, magazynowych, zamówień, planów sprzedaży, dodatkowych wymiarów dokumentów/towarów/kontrahentów oraz danych finansowo-księgowych – obroty i salda kont, Rachunek Zysków i Strat, Bilans, koszty i przychody projektów, MPK, itp. Licencja dla nielimitowanej ilości użytkowników wraz z przydzieleniem uprawnień do raportów.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Narzędzie analityczne dające możliwość utworzenia własnej integracji i komunikacji z dowolnymi aplikacjami biznesowymi z wykorzystaniem interfejsu WebAPI np. z platformą B2B, systemami zamówieniowymi, systemem klienta, systemem producenta innym systemem handlowym dedykowanym dla branży, WMS innego producenta. Możliwość pobierania danych z Systemu Symfonia ERP i wykorzystania ich w zewnętrznych narzędziach.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Roczny dostęp do platformy wiedzy z zakresu Handlu on-line dla 1 użytkownika 24h/7 dni w tygodniu. Dostęp do bazy wiedzy związanej z obsługą programu Handel oraz co najmniej 6 nowych szkoleń rocznie. Webinaria na żywo wyłącznie dla użytkowników platformy Szkolenia ze zmian prawnych w obszarze Handlu

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Zawiera te same uprawnienia co Gwarancja Podstawowa, dodatkowo jest wzbogacona o możliwość korzystania z telefonicznego wsparcia w Dziale Wsparcia Technicznego Produktu Sage. Pełen opis gwarancji

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Zawiera te same uprawnienia co Gwarancja Komfort, dodatkowo jest wzbogacona o pierwszeństwo dodzwonienia się do działu Wsparcia Technicznego Produktu (przed klientami z Gwarancją Komfort), możliwość automatycznego zamówienie oddzwonienia w przypadku dużego obciążenia linii telefonicznych w Dziale Wsparcia Technicznego Produktu oraz możliwość korzystania z pomocy zdalnej. Pełen opis gwarancji

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Zainteresowała Cię nasza oferta? Zadzwoń teraz!

Chcesz porozmawiać o ofercie?
Zadzwonimy do Ciebie