Skorzystaj z naszego oprogramowania i przenieś swój biznes na wyższy poziom

Opis rozwiązań w Symfonia R2Płatnik

Pakiet Ekonomiczny
Pakiet Uniwersalny
Pakiet Profesjonalny

Program umożliwia sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem. Są to m.in. umowy, aneksy, zaświadczenia i inne dokumenty kadrowe.
Dostosowanie standardowych druków do wewnętrznych wymagań.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Obsługa różnych systemów czasu pracy zgodnie z kodeksem pracy oraz kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym.
Rozplanowanie dni i godzin pracy indywidualnie lub zbiorczo dla grup pracowników.Ewidencja nieobecnosci pracowników.
Możliwość współpracy z systemami rozliczeń czasu pracy kierowców (Tacho) oraz możliwość współpracy z systemami Rejestracji Czasu Pracy.
Wydruki karty ewidencji czasu pracy, listy obecności i wiele innych zestawień.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Kalkulator płacowy umożliwia szybkie przeliczenia netto – brutto z podaniem pełnych kosztów wynagrodzeń.
Modyfikowalny system naliczania wynagrodzeń wg indywidualnych wymagań. Przygotowane różne rodzaje podstawowych i dodatkowych list płac.
Unikalny sposób parametryzacji nowych składników płacowych zgodnie z regulaminem wynagradzania.
Definiowalny system szczegółowego rozliczania kosztów wynagrodzeń. Aktualizacja parametrów naliczania przez internet.
Rozbudowane wyjaśnienia wyliczeń kluczowych składników (urlopy, chorobowe). Automatycznie naliczanie trzynastek, wyrównań i korekt. Wbudowany system kontroli naliczeń.
Szczegółowe zestawienie kosztów pracy poszczególnych pracowników z podziałem na działy i zlecenia. Współpraca z popularnymi systemami F-K

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Obsługa rocznych deklaracji PIT pracowników oraz rozliczania cudzoziemców z możliwością elektronicznego podpisu i wysyłki e-Deklaracji przez internet. Wydruki pasków wynagrodzeń wraz z możliwość rozsyłania pasków pocztą elektroniczną.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Szczegółowe zestawienia pozwalające na rzetelne wypełnienie formularzy DG-1, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12 i Z-14.
Współpraca z systemem SOD PFRON umożliwiająca automatyczne przesyłanie danych do Systemu Obsługi Dofinansowań.
Współpraca z programem Płatnik ZUS poprzez bezpośrednie wywołanie programu z zaimportowanymi danymi oraz współpraca z programem do elektroniczej wymiany danych z NFZ.
Komplet deklaracji ZUS w tym też ZUS IWA.
Karta urlopowa z kontrolą limitów wraz z wyjaśnieniami wysokości automatycznie wprowadzonego limitu urlopu z uwzględnieniem zmiany etatów i stopnia niepełnosprawności w trakcie miesiąca.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

System cechuje się dużą elastycznością i dostosowaniem do potrzeb firm z różnych branż. Szereg specjalnie zaprojektowanych, inteligentnych funkcji programu może ułatwić Ci pracę.
System wynagrodzeń odpowiada między innymi na wymagania jednostki oświatowej i karty nauczyciela. Ewidencja pracowników w podziale na grupy zawodowe administracji i obsługi oraz nauczycieli.
W jednostach budżetowych właściwe przeliczanie dodatku stażowego z wyróżnieniem części za czas choroby oraz automatyczne naliczanie trzynastek czy też automatyczne naliczanie wyrównań (np. w przypadku zaległych podwyżek płac)

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Naliczanie wpłat PPK i PPE w wynagrodzeniach pracowników wraz z mozliwością eksporu pliku xml.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Wbudowana kontrola alimentów i innych zajęć komorniczych.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Symfonia R2płatnik wyposażony jest w system podpowiedzi i przypomnień, które ułatwią Ci pracę.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Przelewy bankowe generują się automatycznie z list płac, raportów ZUS, US i potrąceń.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Akademia Symfonii Mini Roczny dostęp do platformy wiedzy z zakresu Symfonia R2Płatnik online dla 1 użytkownika, 24h/7 dni w tygodniu.
Dostep do bazy wiedzy zwiazanej z obsługą programów kadrowo-płacowych Symfonia oraz co najmniej 6 nowych szkoleń rocznie.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Automatycznie naliczanie wyrównań i korekt.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Możliwość importu danych pracowników (wraz z bilansem otwarcia) z programu Płatnik ZUS

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Automatyczne naliczanie wynagrodzeń w przypadku zmiany wysokości angażu (podwyżki) lub rodzaju angażu w trakcie miesiąca

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Ewidencja i szczegółowe rozliczanie delegacji krajowych wraz z procesem akceptacji poprzez portal pracowniczy

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Ewidencja i szczegółowe rozliczanie delegacji zagranicznych wraz z procesem akceptacji poprzez portal pracowniczy

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Ewidencja przyznanych i wypłaconych świadczeń z ZFŚS. Możliwość zdalnego składania i akceptacji wniosków ZFŚS poprzez portal dla pracowników oraz wydruku karty ewidencyjnej świadczeń.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Możliwość zdefiniowania dodatkowych cech pracowników na przykład w celu przydzielenia wyposażenia na stanowisku pracy (obuwie, rękawice, odzież).

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Automatyczna kontrola wypracownaych nadgodzin z mozliwością wskazania ich odbioru.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Plany urlopowe dla grup pracowników.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Dodatkowy użytkownik systemu pracyjacy w tle majacy zdefinowane zadania do wykonania (import, eksport, generowanie raportów, wysyłanie ich mailem).

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Szybki wgląd w oryginały dokumentów. Podział na odpowiednie części akt osobowych. Wgląd we własne dokumenty w portalu pracowników.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Możliwość definiowania i wydruku zdarzeń zapisanych przy pracownikach. Zestawienia zblizających się terminów zdarzeń okresowych (np. Planowane rozmowy motywacyjne, okresowe rozliczenia zadań).

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Etapy rekrutacji, ocena kwalifikacji stanowiskowych i dodatkowych.
Wypełnianie aplikacji przez internetowy portal pracowniczy wraz ze wstępną samooceną kwalifikacji potencjalnych kandydatów.
Planowanie stanowisk i etatów w oddziałach, działach i zespołach

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Wielopoziomowa struktura oddziały – działy – zespoły

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Możliwość zaplanowania i szczegółowej ewidencji prowadzonych szkoleń.
Rodzaje szkoleń wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy.
Proces zgłaszania się pracowników na szkolenia oraz procesu akceptacji na portalu pracowniczym.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Ewidencjonowanie okresowych ocen przełożonego i samoocen pracownika.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Możliwość zdefiniowania wymaganych kwalifikacji na poszczególnych stanowiskach.
Możliwość wprowadzania oceny przez przełożonego i samooceny pracownika bezpośrednio w portalu dla pracowników.
Kwalifikacje stanowiskowe podlegające ocenie okresowej.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Możliwość rozszerzenia pakietu o:

Pakiet Ekonomiczny
Pakiet Uniwersalny
Pakiet Profesjonalny

Możliwość prowadzenia dowolnej ilości firm na jednej licencji programu.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Zainteresowała Cię nasza oferta? Zadzwoń teraz!

Chcesz porozmawiać o ofercie?
Zadzwonimy do Ciebie