Skorzystaj z naszego oprogramowania i przenieś swój biznes na wyższy poziom

Plany emerytalne (PPK z API)

Zbiór narzędzi rozwijających możliwości obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

Funkcjonalność okna „Zarządzanie PPK” to proste wyszukiwanie wszelkich osób zgłaszanych do PPK, operacje zbiorcze edytujące status uczestników, ułatwienie prowadzenia wyliczeń – w tym korekt i zwrotów. 

Już prostszy wariant zapewnia integrację danych ze wszystkimi TFI za pośrednictwem plików XML, jak również połączenie poprzez API z wybranymi TFI*

System umożliwia także elektroniczne zawarcie umowy z TFI. 

*Aviva, Axa, Allianz

Zainteresowała Cię nasza oferta? Zadzwoń teraz!

Chcesz porozmawiać o ofercie?
Zadzwonimy do Ciebie