Polityka prywatności

 1. Dane gromadzone są przez: Mix-soft Iwona Mamos Sp. J.
 2. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.

 3. Do Państwa praw względem swoich danych osobowych należy żądanie o:

 1. dostęp,

 2. sprostowanie,

 3. wykasowanie z bazy,

 4. ograniczenie przetwarzania,

 5. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania,

 6. przeniesienie danych.

 1. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych – mogą Państwo ją cofnąć w dowolnym momencie, informując nas o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.

 2. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora – czyli utrzymywania korespondencji mailowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 2. Dane ulegające przetwarzaniu: adres e-mail, imię i nazwisko oraz wszelkie inne dane, które przekażą nam Państwo w korespondencji mailowej.

 3. Przechowywanie danych odbywa się na zewnętrznym serwerze pocztowym.

 4. Dostęp do danych mogą uzyskać również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. W innych sytuacjach dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.

 5. Dane nie zostaną przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

 6. Okres przechowywania danych to 10 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.

 1. Dane osobowe zawarte na fakturach i wszelkich dokumentach księgowych:

 1. Przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (prowadzenia dokumentacji księgowej) oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora (ewentualnego dochodzenia roszczeń), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO.

 2. Przetwarzane są następujące dane: nazwa i adres sprzedawcy/nabywcy, numery NIP, ewentualne dane osoby podpisującej oraz inne dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych.

 3. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych zewnętrznym firmom księgowym lub kancelariom prawnym. Dostęp do danych mogą uzyskać również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. W innych sytuacjach dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.

 4. Dane nie zostaną przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

 5. Okres przechowywania danych to 10 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.

 1. Dane pozyskiwane są od Państwa oraz z publicznych rejestrów (CEIDG, KRS). Pliki cookie (ciasteczka):

 1. Dla zapewnienia jak największego komfortu korzystania z naszej strony internetowej, podczas jej przeglądania, na Państwa urządzeniu zapisywane są niewielkie pliki, tzw. cookie. Pliki te umożliwiają dostosowanie zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań. Zapisanie ich na Państwa urządzeniu umożliwia m. in. wyświetlanie strony w sposób najodpowiedniejszy dla określonego użytkownika. Pliki cookie dają nam możliwość zbierania danych statystycznych, dzięki którym rozwijamy witrynę zgodnie z preferencjami naszych Użytkowników.

 2. Użytkownik ma możliwość samodzielnie w dowolnym momencie zablokować bądź ograniczyć możliwość zapisania plików cookie na swoim urządzeniu, jednak istnieje ryzyko, że ta operacja utrudni korzystanie z witryny.

Postanowienia końcowe:

 1. Wszelkie przetwarzane przez nas dane osobowe zabezpieczone zostają zgodnie z wymogami RODO. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed działaniami osób trzecich.

 2. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na naszej stronie.

 3. W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

Chcesz porozmawiać o ofercie?
Zadzwonimy do Ciebie