Polski Ład 2.0. od lipca 2022! Zmiany naliczeń wynagrodzeń w Symfonia ERP Kadry i Płace.

Polski Ład 2.0 od lipca 2022 – zmiany w przepisach dotyczące wynagrodzeń

Obniżenie stawki podatku PIT z 17 do 12%  dla umów o pracę jak i umów cywilno – prawnych.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej.

Powrót do wspólnego rozliczania z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców.

Zmiany dla pracujących w kilku miejscach. Podatnik może upoważnić maksymalnie trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszenia zaliczek na PIT (3600 zł).

Zasiłki macierzyńskie dla pracowników uprawnionych ( PIT-0) zostają zwolnione z opodatkowania do kwoty dochodu 85 528 .Osoby uprawnione to :

 • Pracownicy do 26 roku życia
 • Rodzice wychowujący 4+ dzieci
 • Seniorzy 60-kobiety, 65 mężczyźni
 • Ulga na powrót z zagranicy .Jest ona dedykowana osobom, które przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą i które decydują się na powrót i zmianę rezydencji podatkowej na polską. Ulga obejmuje 4 kolejne lata po powrocie z zagranicy

Od 1.01.2023 dla umów cywilno -prawnych będzie rozliczna ulga podatkowa.  W przypadku jednoczesnej umowy o pracę i umowy cywilno-prawnej , jeśli nie wystarcza wynagrodzenia do rozliczenia ulgi podatkowej może być rozliczna częściowo z obu umów.

Zmiany naliczeń wynagrodzeń w Symfonia ERP Kadry i Płace

W oknie Firma- w zestawie kadrowym parametry podatkowe ustawowe zmieniono :

 • Od 2022-07-01 stawkę podatku z 17 % na 12% w elemencie progi podatkowe,  % podatku od praw autorskich, % podatku umowy o dzieło, % podatku od umowy zlecenia, % podatku od umowy art. 13 oraz % zryczałtowanego podatku dochodowego.
 • Dla elementów roczna ulga podatkowa od 01.07.2022 ustawiono wartość 3600,00 zł oraz miesięczna ulga podatkowa 300,00 zł
 • W związku z wycofaniem ulgi dla klasy średniej w elemencie: przedziały wynagrodzeń ulgi dla klasy średniej ustawiono datę końcową 30.06.2022. Od 1.07.2022 ulga ta nie będzie rozliczana.
 • Został wyłączony mechanizm odraczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy.( porównywanie z zaliczkami na podatek  wg stanu przepisów na 31.12.2021)
 • Wprowadzono możliwość wspólnego rozliczania się dla osób samotnie wychowujących dzieci. Utworzono nowy wzorzec: Wspólne rozliczenie z dzieckiem.
  Uwaga! Należy go dołączyć do predefiniowanych Zestawów wzorców ( definicje szablonów list płac), oraz uaktualnić własne zestawy.
 • Rozszerzono katalog zwolnień z podatku dla osób uprawnionych PIT-0 o zasiłki macierzyńskie.

Zmiany w naliczaniu podatków od 1.07.2022 nie wymagają  korekt. Pracownicy będą rozliczali podatek w rozliczeniu rocznym na podstawie PIT 11 ( 29)

Autor: Mix-soft

Chcesz porozmawiać o ofercie?
Zadzwonimy do Ciebie